Nowe regulacje w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym

9 listopada w rządowym wykazie prac legislacyjnych i programowych zapowiedziana została zmiana ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Ma ona na celu dostosowanie regulacji krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Rozporządzenie to wprowadza m. in. mechanizm szybkiej blokady dostępności w systemie teleinformatycznym danych mających związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym lub dostęp do usług teleinformatycznych wykorzystywanych do spowodowania takiego zdarzenia. Polski projekt zmian w ustawach ma przewidywać m. in. ustanowienie Szefa ABW jako organu odpowiedzialnego za wykonanie rozporządzenia, w tym uprawnionego do wydawania nakazów usunięcia, zobowiązujących dostawców usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do takich treści we wszystkich państwach członkowskich. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt w IV kwartale 2022 r. Więcej informacji TUTAJ.