Nowe regulacje prawne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa