Nowe regulacje dotyczące infrastruktury sieci 5G

28 lipca br. opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Według KPRM regulacje uwzględniają m.in. specyfikę wymagań i rozwiązań stosowanych przy budowie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia sieci 5G.