Nowe przepisy dotyczące przejrzystości podatkowej platform cyfrowych

Na początku grudnia Komisja Europejska przyjęła kompromis osiągnięty przez państwa członkowskie w sprawie rozszerzenia na platformy cyfrowe unijnych przepisów dotyczących przejrzystości podatkowej. Przyszłe regulacje zagwarantują należyte opodatkowanie sprzedawców usług i towarów na platformach cyfrowych. Nowe przepisy umożliwią automatyczną wymianę przez państwa członkowskie informacji o przychodach uzyskiwanych przez sprzedawców na platformach cyfrowych.