Nowe przepisy dotyczące profilu zaufanego

8 grudnia w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu ukazała się zapowiedź projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Nowelizacja zakłada zapewnienie użytkownikom profilu zaufanego możliwości wyboru nowego, wygodniejszego i bezpieczniejszego mechanizmu uwierzytelniania (Mobile Connect) z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Nowe przepisy przewidują również możliwość wysyłania do obywateli komunikatów informacyjnych od organów administracji w sprawach związanych z ochroną zdrowia (np. uruchomieniu programu profilaktyki zdrowotnej na danym obszarze), zmianami w organizacji ruchu drogowego, transportem zbiorowym, edukacją czy bezpieczeństwem państwa. 13 grudnia projekt skierowano do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Opis najważniejszych zmian dostępny TUTAJ, zaś projekt, uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji są dostępne pod tym linkiem.