Nowe przepisy dotyczące Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

  • 29 lutego do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z założeniami, ma ono służyć usprawnieniu działań Kolegium. Więcej informacji TUTAJ.