Nowe propozycje regulacji Komisji Europejskiej

22 marca Komisja Europejska zaproponowała dwa projekty nowych regulacji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie odporności i zdolności reagowania na zagrożenia z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa administracji publicznej UE.

Pierwszy z dokumentów to propozycja projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki na rzecz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Unii (do pobrania), natomiast drugi zawiera propozycję rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa informacji w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Unii (do pobrania).