Nowe projekty w Sejmie – zakaz patostreamingu i kontrola dostępu małoletnich do treści pornograficznych

24 maja do sejmowego procesu legislacyjnego skierowany został poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny. Nowe przepisy miałyby na celu kryminalizację zjawiska patostreamingu. Służyłyby one przeciwdziałaniu promowania agresji, a także redukcji zachowań patologicznych zarówno w świecie rzeczywistym jak i w internecie. Projekt jest dostępny TUTAJ. 

19 maja do sejmowego procesu legislacyjnego wpłynął rządowy projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (druk sejmowy nr 3282). Nowa regulacja miałaby dotyczyć zwiększenia sprawowania przez rodziców kontroli dostępu osób małoletnich do treści pornograficznych poprzez stworzenie możliwości skorzystania z usługi ograniczania dostępu do takich treści. 24 maja projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Przebieg procesu legislacyjnego tego projektu dostępny jest TUTAJ.