Nowe Prawo komunikacji elektronicznej

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt Prawa komunikacji elektronicznej (PKE) – nowego aktu prawnego, który będzie regulował sektor telekomunikacyjny w Polsce, czy też sektor łączności elektronicznej. Ustawa jest implementacją przyjętej w ubiegłym roku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE).

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej będzie kompleksowo regulować m.in. kwestie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, warunki gospodarowania częstotliwościami oraz zasobami numeracji, kwestie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnych, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych, ochronę tajemnicy komunikacji elektronicznej, a także prawa i obowiązki użytkowników. Resort Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu.

Więcej informacji TUTAJ.