Nowe opracowanie NATO CCDCOE na temat samoobrony wobec wrogich działań w cyberprzestrzeni

25 marca na stronie NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence – CCDCOE ukazało się opracowanie zatytułowany Developing Applicable Standards of Proof for Peacetime Cyber Attribution.

Autor omawia w nim kwestię dopuszczalności, skali oraz zakresu możliwej odpowiedzi ofiary na działania oraz ataki w cyberprzestrzeni w czasie pokoju. Elementem analizy jest ocena odpowiedzi ofiary i jej granic na podstawie aktualnych standardów obowiązujących na gruncie prawa międzynarodowego w zakresie dopuszczalnej samoobrony.

Pełen tekst dostępny jest TUTAJ.