Nowa wersja projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji opublikowana została kolejna odsłona (z 17 stycznia 2023 r.) projektu nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W stosunku do poprzedniej propozycji dodano m.in. nowe definicje, nowe obowiązki podmiotów, rozszerzono zakres działania ustawy na wszystkie stany gotowości obronnej państwa. Pojawiły się także zmiany w zakresie zgłaszania incydentów i w regulacjach dotyczących Operatora Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa. Nowy projekt i przepisy mu towarzyszące dostępne są TUTAJ.