Nowa strategia przemysłu UE

10 marca Komisja Europejska przedstawiła nową strategię, która pomoże europejskiemu przemysłowi w transformacji, osiągnięciu neutralności klimatycznej oraz przyjęciu wiodącej roli w sektorze cyfrowym. Strategia opisuje szereg inicjatyw, których celem jest wzmocnienie wszystkich podmiotów europejskiego przemysłu, w tym dużych i małych przedsiębiorstw, a także innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, ośrodków badawczych, usługodawców, dostawców i partnerów społecznych.

LINK: https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-new-industrial-strategy-europe_en