Nowa platforma danych ITU

29 czerwca Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) uruchomił nową platformę danych zawierającą około 200 wskaźników statystycznych dotyczących technologii cyfrowych i informacji regulacyjnych. Celem nowej platformy jest wspieranie procesu decyzyjnego opartego na danych statystycznych co pomoże państwom członkowskim ITU, podmiotom z branży i innym zainteresowanym stronom w identyfikacji luk i priorytetów. 

Więcej informacji TUTAJ .

Link do platformy TUTAJ