Nowa odsłona programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa

18 lipca odbyło się drugie spotkanie członków reaktywowanego programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa (PdC). Prelekcje wygłosili eksperci NASK-PIB. Tematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła proponowanych w UE przepisów dotyczących sztucznej inteligencji (AI act) oraz wyzwań związanych z wdrażaniem ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Zaprezentowane zostały również funkcjonalności systemu S46.

PdC jest inicjatywą NASK-PIB i Ministerstwa Cyfryzacji, powstałą z myślą o wspieraniu i propagowaniu idei wielosektorowej współpracy na rzecz wzmacniania odporności cyfrowej RP. Jest to platforma wymiany informacji i dobrych praktyk, a także dzielenia się doświadczeniem między podmiotami uczestniczącymi w programie.

Głównym celem programu jest stworzenie struktur opartych na zaufaniu, obejmujących podmioty ze wszystkich sfer gospodarki, dla podnoszenia poziomu wiedzy i wzmacniania kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji udzieli zespół organizacji PdC pod adresem pdc@nask.pl