Nieuprawniony dostęp do ksiąg wieczystych

Wykryto nieuprawniony dostęp do danych (w tym osobowych) na serwerach Integracji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W czasie audytu wewnętrznego okazało się, że w latach 2018-2022 występowały przypadki nieuprawnionego dostępu do numerów ksiąg wieczystych i danych w nich zawartych (imiona i nazwiska, formy własności nieruchomości, PESELE itp.). Dostęp został zablokowany 25.07.2022.