NATO – nowa perspektywa oceny ryzyka

1 kwietnia na stronie NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE) opublikowano opracowanie pod tytułem Capability Assessment for StratCom: Using the New Risk Perspective to Inform the Development of Effective Response Capability Assessments for Countering Information Influence Operations. Przedstawia ono uzasadnienie potrzeby wdrażania nowej perspektywy oceny ryzyka, a także sposoby oraz ramy oceny skuteczności reagowania na tzw. informacyjne operacje wpływu z perspektywy komunikacji strategicznej.

Opracowanie dostępne jest TUTAJ.