National CERT/CSIRT – Mandate and Organisation

29 sierpnia na stronie NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) opublikowano raport National CERT/CSIRT – Mandate and Organisation. Dokument zawiera studium nad ramami regulacyjnymi funkcjonowania krajowych zespołów typu CERT/CSIRT w państwach NATO, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy na siły zbrojne-sektor cywilny oraz włączenia wojskowych zdolności w krajowe mechanizmy reagowania kryzysowego w warunkach pokoju oraz sytuacjach poniżej progu użycia siły. Podstawą do wyciągnięcia wniosków były m.in. badania ankietowe wśród członków Sojuszu oraz wywiady z ich reprezentantami. Pełny tekst dostępny jest TUTAJ.