Międzynarodowa Konferencja o Cyberkonfliktach „CyCon”

3 czerwca zakończyła się Międzynarodowa Konferencja o Cyberkonfliktach „CyCon”, która w tym roku odbyła się w Tallinie. Wydarzenie to każdorazowo skupia się na technicznych,
politycznych i prawnych aspektach cyberbezpieczeństwa z perspektywy zarówno cywilnej, jak i wojskowej. Wśród tematów poruszanych na wydarzeniu był konflikt na Ukrainie oraz rola
cyberprzestrzeni w aktualnych konfliktach. Konferencję organizowała akredytowana przy NATO jednostka CCDCOE.

Więcej informacji TUTAJ.