Maritime Cybersecurity Workshop

26 listopada ENISA i EMSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego) zorganizowała w Lizbonie warsztaty „Maritime Cybersecurity Workshop”. Celem warsztatów było przekazanie interesariuszom z sektora morskiego wiedzy na temat metod poprawiających cyberbezpieczeństwo portów w Unii Europejskiej. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nad koncepcją sektorowego ISAC oraz publikacją „Port Cybersecurity – Good practices for cybersecurity in the maritime sector report” (do pobrania).