Konsultacje publiczne dotyczące certyfikacji rozwiązań chmurowych

Pod koniec grudnia ENISA rozpoczęła publiczne konsultacje dotyczące nowego unijnego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych – European Union Cybersecurity Certification Scheme on Cloud Services (EUCS). Celem programu jest zharmonizowanie w całej UE przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych z międzynarodowymi standardami, istniejącymi certyfikatami i najlepszymi praktykami. Konsultacje publiczne potrwają do 7 lutego 2021 roku.