Konsultacje projektu rozporządzenia MC o warunkach technicznych

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Projekt ma zastąpić poprzednie rozporządzenie o tej samej nazwie. Nowy projekt uwzględnia zgłoszone uwagi dotyczące, przede wszystkim:

  • proporcjonalność wymogów (wymogi dostosowane do realizowanych obowiązków);
  • doprecyzowanie „miękkich zapisów” i istniejących wymogów;
  • wprost wskazana możliwość pracy zdalnej.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie BIP Ministerstwa Cyfryzacji.