Konsultacje planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej UE

18 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (link do konsultacji). Powszechne zamknięcie szkół i uniwersytetów z powodu pandemii COVID-19 przyczyniło się do wykorzystania technologii cyfrowych na niespotykaną dotąd skalę. Celem konsultacji jest zebranie opinii obywateli, instytucji i organizacji z sektora prywatnego i publicznego na temat doświadczeń związanych z obecnym kryzysem i wizją edukacji cyfrowej w Europie.