Konsultacje pierwszego europejskiego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa

2 lipca ENISA ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie pierwszego europejskiego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa (do pobrania). Termin zgłaszania uwag upływa 30 lipca 2020r. Nowy unijny schemat certyfikacji cyberbezpieczeństwa zastąpi obecnie obowiązujące programy (SOG-IS MRA) i będzie opierał się na wspólnych kryteriach, wspólnej metodologii i normach ISO/IEC 15408 and ISO/IEC 18045.