Konsultacje na temat sposobów poprawy warunków pracy osób zatrudnionych za pośrednictwem cyfrowych platform

15 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła drugi etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat sposobów poprawy warunków pracy osób zatrudnionych za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. Jest to kontynuacja pierwszego etapu konsultacji, który trwał od 24 lutego do 7 kwietnia 2021 r. i w ramach którego Komisja otrzymała odpowiedzi od 14 partnerów społecznych z całej UE. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi Komisja stwierdziła, że istnieje potrzeba dalszych działań UE w tym obszarze w celu zapewnienia podstawowych norm pracy i praw osobom pracującym za pośrednictwem platform. Więcej na ten temat TUTAJ.