Konkluzje Rady o transformacji społecznej, ekologicznej i cyfrowej

21 listopada Rada do Spraw Zagranicznych w składzie zajmującym się rozwojem zatwierdziła konkluzje o transformacji społecznej, ekologicznej i cyfrowej. Potwierdza w nich zaangażowanie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w realizację Agendy 2030 i zawartych w niej 17 celów zrównoważonego rozwoju. Konkluzje Rady dostępne są TUTAJ.