Koniec konsultacji Digital Service Act

Zakończyły się prowadzone od 2 czerwca do 8 września, otwarte dla wszystkich europejskie konsultacje publiczne dotyczące planowanego pakietu działań w ramach aktu prawnego o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act). W odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej – Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z innymi instytucjami w kraju, przygotowało stanowisko Rządu RP. W prace zaangażowane były: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Spraw Zagranicznych i Finansów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dokument zawiera: oceną funkcjonowania dyrektywy o handlu elektronicznym oraz rekomendowane kierunki jej zmiany, propozycje nowych regulacji dla systemowo ważnych platform internetowych, stanowisko RP w sprawie ograniczania zjawiska dezinformacji w Internecie. 

Więcej informacji TUTAJ.