Komunikat KE w sprawie cyfryzacji koordynacji bezpieczeństwa społecznego

6 września Komisja w specjalnym komunikacie zaproponowała podjęcie kroków w celu dalszej cyfryzacji koordynacji bezpieczeństwa społecznego w Europie. Określa we dokumencie działania mające na celu szybszy i prostszy dostęp do usług bezpieczeństwa społecznego. Komisja w komunikacie wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia krajowego wdrożenia systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa (EESSI), zapewnienie większej ilości procedur dostępnych online, czy prac nad wprowadzeniem portfeli unijnej tożsamości cyfrowej (EUDI). Więcej na ten temat TUTAJ.