Komunikat KE: „Tackling COVID-19 disinformation”

10 czerwca Komisja Europejska wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa opublikowała komunikat Tackling COVID-19 disinformation – Getting the facts right, który opisuje działania przeciwdziałające dezinformacji w czasie pandemii COVID-19

Zapraszamy do lektury analizy:

Tackling COVID-19 disinformation – komunikat KE