Komisja zaprezentowała strukturę i zadania Biura ds. Sztucznej Inteligencji

29 maja Komisja zaprezentowała strukturę i zadania nowoutworzonego zgodnie z AI Act Biura ds. Sztucznej Inteligencji (AI Office). Biuro ma na celu umożliwienie przyszłego rozwoju, wdrażania i wykorzystywania sztucznej inteligencji w sposób sprzyjający uzyskiwaniu korzyści społecznych i gospodarczych oraz innowacjom, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. Urząd będzie odgrywał kluczową rolę we wdrażaniu aktu o sztucznej inteligencji. Więcej informacji TUTAJ.