Komisja Europejska wzmocnienia działania w zakresie dezinformacji

26 maja br. Komisja Europejska przedstawiła zestaw wytycznych dotyczących wzmocnienia Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji (do pobrania). KE wzywa sygnatariuszy Kodeksu do:

  • zwiększenia zaangażowania w przeciwdziałanie dezinformacji;
  • wprowadzenia mechanizmów demonetyzacji dezinformacji, a także ograniczenia zachęt finansowych dla dezinformacji;
  • zapewnienia integralności usług;
  • dostosowania uprawnień użytkowników w taki sposób, aby użytkownicy mogli aktywnie przeciwdziałać rozpowszechnianiu dezinformacji;
  • zwiększenia zakresu weryfikacji informacji oraz zapewnienia naukowcom szerszego dostępu do danych platform;
  • utworzenia solidniejszych ram monitorowania i opracowania dokładniejszych wskaźników skuteczności działania.