Komisja Europejska przyjęła plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa”

15 marca br. Komisja Europejska przyjęła pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa”, nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 95,5 mld euro. Plan strategiczny określa kierunki inwestycji w badania naukowe i innowacje na najbliższe cztery lata:

    • promowanie otwartej strategicznej autonomii poprzez kierowanie rozwojem kluczowych cyfrowych, wspomagających i powstających technologii, sektorów i łańcuchów wartości;
    • odbudowa ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi;
    • uczynienie z Europy pierwszej cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralnej dla klimatu i zrównoważonej;
    • tworzenie bardziej odpornego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego.