Komisja Europejska przyjęła akt delegowany dotyczący dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych

29 października br. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany dotyczący dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (do pobrania). Celem nowego aktu jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich urządzeń bezprzewodowych, które będą sprzedawane na rynku Unii Europejskiej. Akt ustanawia nie tylko nowe wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa produktów bezprzewodowych, ale także zwiększa ochronę prywatności i danych osobowych obywateli. Akt delegowany wejdzie w życie po dwumiesięcznym okresie kontroli. Po tym czasie wszyscy producenci urządzeń bezprzewodowych zostaną zobligowani do dostosowania swoich produktów do nowych wymogów UE. Okres przejściowy potrwa 30 miesięcy, a nowe przepisy zaczną obowiązywać w połowie 2024 roku. Nowy akt delegowany zostanie uzupełniony aktem dotyczącym cyberodporności.