Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności

9 grudnia Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (do pobrania) wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który wyznacza kierunek prac KE na najbliższe 4 lata. Strategia stanowi podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności unijnego systemu transportu na przyszłe kryzysy. Główne założenia do 2030 r.: co najmniej 30 mln bezemisyjnych samochodów w UE; 100 europejskich miast neutralnych dla klimatu; podwojenie liczby kolejowych przewozów ekspresowych w UE; planowane podróże zbiorowe o zasięgu poniżej 500 km powinny być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla; wprowadzenie zautomatyzowanego transportu na dużą skalę; wprowadzenie na rynek bezemisyjnych statków morskich.