Komisja Europejska przedstawiła “Declaration on European Digital Rights and Principles”

26 stycznia br. Komisja Europejska przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie deklarację praw i zasad określających dalszy kierunek cyfrowej transformacji w Unii Europejskiej – “Declaration on European Digital Rights and Principles (do pobrania).