Komisja Europejska ogłosiła program prac na 2020r.

29 stycznia Komisja Europejska przedstawiła program prac na 2020r. Jest to operacjonalizacja programu dla Europy na lata 2019-2024, zaprezentowanego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w lipcu 2019. W tym roku Komisja zapowiedziała pracę nad 6 głównymi inicjatywami, które następnie będą wdrażanie we współpracy z Parlamentem Europejskim, Państwami Członkowskimi i innymi partnerami.

Inicjatywy KE na 2020 rok to:

  1. Europejski Zielony Ład
  2. Europa na miarę ery cyfrowej
  3. Gospodarka, która wspiera ludzi
  4. Promocja Europejskiego stylu życia
  5. Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i rozwojem nowoczesnych technologii będą realizowane w obszarze drugim i czwartym.

Europa na miarę ery cyfrowej

Nowa Europejska Strategia Danych umożliwi wykorzystanie danych nieosobowych jako cennego zasobu w gospodarce cyfrowej. Dzięki niej możliwe będzie wykorzystanie potencjału danych do rozwoju europejskiej Sztucznej Inteligencji z poszanowaniem zachodniego systemu wartości i prawa. W tym celu Komisja planuje opracowanie Białej Księgi Sztucznej Inteligencji. Dokument umożliwi zbudowanie zaufania do rozwiązań technologicznych AI, które mają rozwijać się w określonych granicach etycznych. Komisja zapowiedziała również uchwalenie nowej Dyrektywy o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act) która wzmocni jednolity rynek cyfrowy i zapewni wsparcie mniejszym przedsiębiorstwom, które do rozwoju potrzebują jasności prawnej i równych warunków działania.

Wraz z rozwojem cyfryzacji pojawia się konieczność zwrócenia uwagi na cyberbezpieczeństwo. W tym celu Komisja planuje przegląd Dyrektywy NIS, a także wdrożenie inicjatyw, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej.

Kolejnym ważnym aspektem działania Komisji będzie obszar kompetencji cyfrowych. Planowana jest aktualizacja Planu działania w zakresie edukacji cyfrowej z 2018 r.

Promocja Europejskiego stylu życia

Ważnym obszarem działania będzie inwestycja w umiejętności obywateli i wsparcie w budowaniu kompetencji niezbędnych w epoce cyfrowej i epoce przemian klimatycznych. Komisja przedstawi również nową Strategię Bezpieczeństwa UE, która określi obszary współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi a UE w celu budowy wspólnego bezpieczeństwa – od zwalczania terroryzmu i zorganizowanej przestępczości, poprzez zapobieganie zagrożeniom hybrydowym oraz zwiększanie cyberbezpieczeństwa i odporności infrastruktury krytycznej.

Commission Work Programme 2020 – LINK