KE zaktualizowała strategię przemysłową UE

5 maja br. Komisja Europejska opublikowała komunikat „Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery”  (do pobrania), w którym przedstawiła zaktualizowaną wersję strategii przemysłowej UE. Nowa europejska strategia przemysłowa ma pobudzić odbudowę przemysłu po kryzysie spowodowanym przez pandemię COVID-19, a także pomóc państwom członkowskim UE w szybszym rozwoju zrównoważonej, cyfrowej i odpornej gospodarki.