Kary za handel nieprawdziwymi recenzjami i ocenami zamieszczanymi w internecie

15 grudnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował informację o nałożeniu kar na spółki Opinie.pro i SN Marketing za handel nieprawdziwymi recenzjami i ocenami zamieszczanymi w internecie. Jak wskazuje Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny: Takie wymyślone recenzje całkowicie zaburzają obraz rynku, są szkodliwe dla konsumentów i konkurencji. Dlatego nałożyłem na obu przedsiębiorców kary finansowe zbliżone do maksymalnych. Temat handlu nieprawdziwymi recenzjami koresponduje z przepisami dyrektywy Omnibus, które zaczną być stosowane od stycznia 2023 r. Regulacje te mają zwiększać przejrzystość zakupów w internecie. Więcej informacji TUTAJ.