Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)

11 czerwca Komisja Europejska opublikowała coroczny raport indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Celem publikacji jest mierzenie postępów w realizacji celów gospodarki cyfrowej oraz monitorowanie stanu zaawansowania cyfrowego w Unii Europejskiej. Komisja Europejska zwraca uwagę na konieczność zwiększenia tempa transformacji cyfrowej w Unii Europejskiej. Ocenie podlegały: kapitał ludzki, cyfrowe usługi publiczne, integracja technologii cyfrowej, korzystanie z usług internetowych i łączność. Polska znalazła się na 26 miejscu (czwarte miejsce od końca).

Więcej informacji na stronie:

The Digital Economy and Society Index (DESI)