Grupa Robocza ENISA opracuje schemat certyfikacji cyberbezpieczeństwa usług w chmurze

6 marca ENISA powołała Grupę Roboczą, której celem będzie opracowanie schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla usług w chmurze. Licząca 20 członków grupa doradcza ENISA reprezentuje interesy dostawców, użytkowników, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Zgodnie z zapowiedzią projekt schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwo ma zostać przedstawiony pod koniec 2020 r.