Europejskie Centrum Kompetencji w zakresie Cyberbezpieczeństwa zostanie ulokowane w Rumunii

9 grudnia 2020 roku Bukareszt został wybrany przez przedstawicieli rządów państw członkowskich UE jako siedziba nowego Europejskiego Centrum Kompetencji w zakresie Cyberbezpieczeństwa (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre). Centrum będzie gromadzić wiedzę i kompetencje, a także odgrywać znaczącą role w dystrybuowaniu funduszy europejskich w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z poziomu europejskiego na poziom państw członkowskich.