Europejski program cyberbezpieczeństwa w oparciu o wspólne kryteria

31 stycznia Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze dotyczące Europejskiego programu cyberbezpieczeństwa w oparciu o wspólne kryteria (European Cybersecurity Scheme on Common Criteria, EUCC), opracowanego przez ENISA. Jest to pierwszy program w ramach unijnych ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Choć akt wykonawczy stanowi część „dorobku wspólnotowego”, czyli prawa UE, ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa są dobrowolne. Z czasem EUCC zastąpi krajowe systemy certyfikacji objęte wcześniej umową SOG-IS. Więcej informacji TUTAJ.