Europejski Fundusz Obronny

18 kwietnia Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie ustanawiające Europejski Fundusz Obronny. Program o szacowanej wartości 13 mld euro ma zostać sfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Celem programu jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności sektora obronnego Unii Europejskiej poprzez rozwijanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie badań i rozwoju technologii obronnych. Obecnie rozporządzenie oczekuje na oficjalne zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej.

Rozporządzenie do pobrania: Europejski Fundusz Obronny