Europejska tożsamość cyfrowa – stanowisko Rady

6 grudnia Rada przyjęła wspólne stanowisko w sprawie proponowanych przepisów dotyczących ram europejskiej tożsamości cyfrowej. Rozporządzenie ma zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom powszechny dostęp do bezpiecznej i wiarygodnej identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego za pomocą osobistego portfela cyfrowego w telefonie komórkowym. Proponowane ramy nowelizują rozporządzenie z 2014 r. o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS), które ustanowiło system bezpiecznego transgranicznego korzystania z usług publicznych i dokonywania transakcji on-line w UE. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.