Europejska strategia danych

19 lutego, wraz z komunikatem ogłaszającym nową, europejską strategię cyfrową „Shaping Europe’s digital future” KE opublikowała Europejską strategię danych (ang. European Data Strategy). Celem KE jest budowa jednolitego rynku danych, który przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Europy na świecie, umożliwi rozwój innowacyjnych procesów, produktów i usług.

Jednolity rynek danych ma przyczynić się do szerokiej wymiany danych pomiędzy sektorami, poszanowania europejskiego prawa (w szczególności prawa do prywatności, ochrony danych, zasad konkurencji), a także prawa do sprawiedliwego i transparentnego dostępu i możliwości przetwarzania danych. Dzięki ustaleniu jasnych i przejrzystych reguł możliwe będzie podjęcie inwestycji w innowacyjne rozwiązania i narzędzia przetwarzania danych, rozwój europejskiej technologii chmury, gromadzenie danych w kluczowych sektorach, a także stworzenie narzędzi umożliwiających użytkownikom kontrolę nad ich danymi.

Więcej na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en