ENISA uruchamia grupę ds. kompetencji w cyberbezpieczeństwie

ENISA zaprasza ekspertów do udziału w Grupie Roboczej Ad Hoc European Cybersecurity Skills Framework. Brak specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa jest powszechnym problemem w Europie. Grupa, powoływana przez ENISA ma na celu promowanie harmonizacji w edukacji, szkoleniach i rozwoju z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także opracowanie wspólnego, europejskiego standardu dla kompetencji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Do głównych zadań grupy będzie należało:

  • Doradztwo ENISA w zakresie kryteriów umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Wsparcie w analizie istniejących programów nauczania i ram kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Pomoc w identyfikacji luk w istniejących programach.
  • Pomoc w przeprowadzeniu analizy SWOT europejskich ram umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Przygotowanie nowych ram, odpowiadających wymaganiom rynkowym.

ENISA zachęca ekspertów z państw członkowskich do udziału w pracach grupy. Zgłoszenia można wysyłać do 20 sierpnia 2020 roku: https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education/european-cybersecurity-skills-framework/adhoc_wg_calls