ENISA publikuje raport “2020 Report on CSIRT-LE Cooperation”

26 stycznia br. ENISA przedstawiła raport “2020 Report on CSIRT-LE Cooperation” dotyczący współpracy między zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego a organami ścigania, prokuratorami i sędziami (do pobrania). Publikacja zawiera kompleksowy opis metodologii wykorzystywanej do analizy: ram prawnych i organizacyjnych, ról i obowiązków zespołów CSIRT/organów ścigania, a także kompetencji i potencjalnych zakłóceń mogących wpływać na wzajemną współpracę przy zwalczaniu cyberprzestępczości.