ENISA przystąpiła do certyfikacji cyberbezpieczeństwa sieci 5G

3 lutego br. ENISA na wniosek KE przystąpiła do prac nad przygotowaniem programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Program będzie opierał się na europejskich ramach certyfikacji cyberbezpieczeństwa i przepisach dostępnych w ramach istniejących programów certyfikacji. Prace ENISA i KE nad przygotowaniem programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa sieci 5G będą wspierane przez ECGG, Grupę Współpracy NIS oraz grupę roboczą ekspertów 5G.