ENISA przedstawiła wytyczne dla szpitali dotyczące zamówień publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa

7 kwietnia br. ENISA przedstawiła wytyczne dla szpitali dotyczące zamówień publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa – Procurement Guidelines for Cybersecurity in Hospitals (do pobrania) oraz udostępniła internetowe narzędzie, które ma wspierać sektor opieki zdrowotnej w identyfikowaniu dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na kluczową rolę sektora opieki zdrowotnej w czasie pandemii COVID-19, ENISA zobowiązała się do opublikowania zwięzłej wersji wytycznych w każdym z 24 języków urzędowych UE.