ENISA przedstawiła raport “Security in 5G Specifications – Controls in 3GPP”.

24 lutego br. ENISA przedstawiła raport “Security in 5G Specifications – Controls in 3GPP” (do pobrania) dotyczący specyfikacji bezpieczeństwa sieci 5G oraz roli, jaką pełni Program Partnerstwa Trzeciej Generacji (3GPP) w tym procesie. Głównym celem publikacji jest pomoc państwom członkowskim Unii Europejskiej we wdrożeniu technicznych środków TM02 będących częścią unijnego zestawu narzędzi bezpieczeństwa sieci 5G. Raport ma również pomóc krajowym organom właściwym i organom regulacyjnym w uzyskaniu lepszego obrazu środowiska normalizacyjnego związanego z bezpieczeństwem sieci 5G.  Publikacja jest skierowana do przedstawicieli ministerstw i agencji ds. cyberbezpieczeństwa w państwach członkowskich UE, zaangażowanych w prace nad bezpieczeństwem sieci 5G. Tematyka raportu obejmuje również kwestie bezpieczeństwa sieci 5G wykraczające poza standardy i specyfikacje, takie jak np. testowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, rozwój produktu, projektowanie sieci, konfiguracja i wdrażanie oraz obsługa i zarządzanie.