ENISA przedstawiła raport “Interoperability of EU Risk Management Frameworks”

13 stycznia br. ENISA przedstawiła raport “Interoperability of EU Risk Management Frameworks” (do pobrania). Raport będący systematycznym przeglądem podejść do zarządzania ryzykiem opisuje metodologię oceny stopnia interoperacyjności ram zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa. Publikacja zawiera również propozycję nowego wykazu ram i metodologii zarządzania ryzykiem ENISA “Compendium of Risk Management Frameworks with Potential Interoperability” (do pobrania).